by

Zarah Takion ‘calon’ Zarah yang Lebih Pantas dari Cahaya?

16/07/2017 in Ilmu Sains

Terjemahan artikel asal  oleh Prof Madya Dr. Shahrul Kadri Ayob,
Jabatan Fizik, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)