by

Generasi Kelima (5G) – Teknologi Komunikasi Akan Datang

24/05/2017 in Ilmu Sains

Oleh: Prof. Madya Ir. Dr. Rosdiadee Nordin
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)